Λύσεις & Υπηρεσίες

Η as Global Technology με την τεχνογνωσία που διαθέτει, προσφέρει λύσεις & υπηρεσίες σε εταιρικούς πελάτες. Για τον λόγο αυτό πολλές εταιρείες μας εμπιστεύονται στην υποστήριξή τους στους παρακάτω τομείς: