Ποιότητα & Άμεση Εξυπηρέτηση

Δραστηριότητες

Η as Global Technology δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων - λύσεων & υπηρεσιών πληροφορικής, απευθυνόμενη κυρίως σε εταιρικούς πελάτες (business to business).
Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν: