Πολιτική για τα Cookies

Ο Iστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies ή συναφείς τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας που μπορεί να αποθηκεύονται, κατά την πλοήγηση ενός διαδικτυακού τόπου, στον σκληρό δίσκο ή σε τυχόν άλλη ηλεκτρονική συσκευή κάθε χρήστη/επισκέπτη και μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες (όπως λ.χ. να είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον διαδικτυακό τόπο ή για την παροχή ορισμένης υπηρεσίας διαδικτύου ή να εξυπηρετούν τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε ορισμένο διαδικτυακό τόπο, κ.α.).

Παρακαλούμε όπως έχετε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα: